Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > STREFA KANDYDATA NA STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE > Krok po kroku...

Krok po kroku...

STUDIA W SERCU KRAKOWA!
Tak, możesz studiować na naszej Uczelni swój wymarzony kierunek!

Przeczytaj uważnie kryteria kwalifikacji wybranego lub wybranych przez Ciebie kierunków (max 3), a następnie...

Wejdź na stronę www.irk.upjp2.edu.pl.

Uwaga! Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji podstawowej i chcą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej proszeni są o logowanie się na konto kandydata, które zostało utworzone podczas rejestracji w rekrutacji podstawowej.

Kandydatów którzy mają ograniczony dostęp do internetu zapraszamy w okresie trwania rekrutacji do skorzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Punkcie Informacyjnym UPJPII przy ul. Kanoniczej 9, parter, pok. 101, w godzinach 8.00-16.00 od 19 do 30 sierpnia oraz w godzinach 10.00-18.00 od 1 do 20 września.
Wątpliwości oraz pytania prosimy zgłaszać na e-mailowy adres: rekrutacja@upjp2.edu.pl, natomiast problemy techniczne na adres: bladwd@upjp2.edu.pl

Krok pierwszy:
Uzupełnij formularz danych osobowych.
Potrzebne będą dane z dowodu osobistego lub paszportu oraz skan zdjęcia legitymacyjnego: rozmiar zdjęcia może wynieść maksymalnie 50 KB, a wymiary dokładnie szer. x wys. 236 x 295 pikseli w formacie JPEG.
pdf Samouczek przygotowania zdjęcia w programie PAINT

Krok drugi:
Wybierz kierunek lub kierunki i uzupełnij dane potrzebne do rekrutacji.
Potrzebne będą: wyniki egzaminu maturalnego, nr świadectwa dojrzałości (UWAGA! tegoroczni abiturienci uzupełniają numer świadectwa maturalnego po jego otrzymaniu) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zobacz wymagania dla kierunku Muzyka kościelna).
W ramach jednej opłaty możesz ubiegać się o przyjęcie na trzy kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (nie dotyczy kierunku teologia kapłańska) albo w rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Krok trzeci:
Po uzupełnieniu danych kierunku Kliknij "zakończ". Postępuj zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail.

Krok czwarty:
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto. Druk wpłaty jest pobierany z IRK.
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe wynosi 60 zł.
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe wynosi 100 zł.

Opłata wniesiona za postępowanie związane z przyjęciem na I rok studiów nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki, nieprzyjęcia na studia lub błędnej rejestracji.
W ramach jednej opłaty możesz ubiegać się o przyjęcie na trzy kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (nie dotyczy teologia specjalność kapłańska) albo w rekrutacji na studia drugiego stopnia.
Opłaty na każdy kierunek studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych należy wnieść zgodnie z informacją dla tego kierunku.

Zachowaj dowód wpłaty:
- potwierdzenie dokonania transakcji bankowej
- dowód wpłaty na Poczcie Polskiej
- dowód wpłaty z placówki stacjonarnej dowolnego banku

Krok piąty:
Oczekuj na wyniki i skompletuj dokumenty.

Krok szósty:
Gdy otrzymasz zawiadomienie o przyjęciu na Uczelnię, złóż komplet dokumentów w odpowiednim dla Twojego kierunku dziekanacie w wyznaczonych terminach.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków, ul. Grodzka 40, II piętro
tel. 12 422 10 83

Filozofia
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08

Historia
Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16

Historia sztuki; Ochrona dóbr kultury
Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury
31-014 Kraków, ul. Sławkowska 32
tel. 12 421 26 97

Muzyka kościelna
Sekretariat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
tel./faks 12 658 23 30

Nauki o rodzinie
Instytut Nauk o Rodzinie
31-123 Kraków, ul. Szujskiego 4
tel./faks 12 422 47 86

Praca socjalna
Instytut Pracy Socjalnej
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 18
tel. 12 422 21 21

Teologia
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-004 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 305, II p.
tel./faks 12 421 89 45

Krok siódmy:
Śledź informacje dla nowych Studentów zamieszczane na stronach UPJPII i studiuj w sercu Krakowa!

  • ostatnia aktualizacja: 2013-08-02; 14:08

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail