Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Zbiory biblioteki > Schemat rozmieszczenia zbiorów

Schemat rozmieszczenia zbiorów

Biblioteka oferuje wolny dostęp do zbiorów w czytelniach usytuowanych na I i II piętrze biblioteki.
Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych (dla książek jest to Klasyfikacja Dziedzinowa Książek – KDK, a dla czasopism Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism – KDC. O przyporządkowaniu do danej kolekcji decyduje treść dokumentu.
KDK i KDC dostępne w formie drukowanej w czytelniach, a także na stronie katalogu on-line biblioteki.
Każda kolekcja dziedzinowa podzielona jest na zagadnienia szczegółowe.
Działy oznaczone są odpowiednim kolorem (I piętro, II piętro) oraz pierwszą literą dziedziny np. teologia – T, filozofia – F.
Sygnatura, określająca położenie książki na półce, składa się z dwóch części: oznaczenia działu i (po ukośniku) opisu konkretnego egzemplarza (nr kolejny : tom , część – dublet).
Książki układane są na półkach zaczynając od góry kolejnych regałów.
Książki (I piętro) - oprócz dubletów - ustawiane są według kolejności wpływu.
Czasopisma (II piętro) ustawiane są alfabetycznie według tytułów.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-28; 11:30

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail