Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > Język angielski > Język angielski - zakres materiału > Poziom B2+

Poziom B2+

EGZAMIN POZIOM B2+ DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH WCZESNIEJ EGZAMIN NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ B2+ - INFORMACJE OGÓLNE

I. Struktura egzaminu na poziomie B2+:

I. Rozumienie tekstu czytanego / 15 punktów
II. Rozumienie tekstu słuchanego / 10 punktów
III. Znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych / 55 punktów
IV. Tworzenie wypowiedzi pisemnej – list formalny (może mieć on następujące formy: reklamacja, list – podanie o pracę (list motywacyjny), list zapytanie, list wyrażający opinię, list z przeprosinami) / 20 punktów

Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku kursowym oraz wybrane rozdziały z podręczników
Destination B2 Grammar & Vocabulary Student's Book with key, autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; wydawnictwo: Macmillan 2010.
Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary Student's Book with key, autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; wydawnictwo: Macmillan 2010.

Wybrane rozdziały z podręcznika Destination B2:
1. Travel and transport
2. Health and fitness
3. Food and Drink
4. Work and business
5. Money and shopping

Wybrane rozdziały z podręcznika Destination C1&C2:
1. Thinking and learning
2. Power and social issues
3. Preference and leisure activities

II. Materiał gramatyczny zawarty jest w podręczniku Grammarway 4 Student's Book (with answers), autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, wydawnictwo: Express Publishing 2006.
Zakres materiału gramatycznego:
Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous
Czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous.
Czasy Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.
Konstrukcja: be going to.
Czasowniki modalne i ich funkcje oraz zasady użycia
Konstrukcja have something done
Strona bierna
Mowa zależna
Wyrażenie I wish
Rodzajniki
Stopniowanie przymiotników
Tryby warunkowe (zakres materiału obejmuje I, II, III tryb oraz tzw. Mixed Conditionals)
Czasowniki w formie gerunds oraz infinitives

III. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
ćwiczeń z luką do uzupełnienia
listu formalnego
tłumaczenia

Wymagania dotyczące egzaminu

  • ostatnia aktualizacja: 2013-03-26; 14:24

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail