Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Poziomy językowe > Poziom B

Poziom B

Opisane niżej umiejętności na poszczególnych poziomach językowych dotyczą wszystkich języków nowożytnych i są zgodne z zasadami obowiązującymi w ramach europejskiego systemu kształcenia językowego (Common European Framework).

Poziom B1

Słuchanie
Student potrafi zrozumieć informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu itd. Rozumie główną część większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących studenta tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.

Czytanie
Student rozumie głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do pracy. Potrafi zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć, a także życzenia zawarte w prywatnych listach.

Mówienie - interakcja
Student potrafi porozumieć się w większości sytuacji w jakich może się znaleźć podróżując po kraju, którego języka się uczy. Potrafi bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życie codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży oraz bieżących wydarzeń.

Mówienie - produkcja
Potrafi w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, celach. Udzielić krótkich wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinie lub przedstawić swoje plany. Potrafi opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu, i wyrazić reakcję na jego temat.

Pisanie
Potrafi napisać prosty, zwięzły tekst na znany lub interesujący go temat. Napisać list opisujący swoje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia.

Poziom B2

Słuchanie
Student rozumie stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady, potrafi śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mu obcy. Potrafi zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów. Rozumie większość filmów, jeśli ich język jest standardowy.

Czytanie
Student potrafi zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Rozumie współczesny tekst literacki napisany prozą.

Mówienie - interakcja
Student posiada umiejętność porozumiewania się w miarę swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafi uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawić swoje poglądy i ich bronić.

Mówienie- produkcja
Potrafi wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących jego zainteresowań, potrafi przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań. Potrafi opisać i przeprowadzić jasną i płynną argumentację w stylu dostosowanym do kontekstu, przedstawić w sposób zwięzły i logiczny dany temat i przypomnieć słuchaczom główne punkty prezentacji.

Pisanie
Potrafi napisać tekst jasny, płynny i stylistycznie dostosowany do kontekstu sytuacyjnego oraz zredagować listy, sprawozdania, raporty i artykuły na złożone tematy, o jasnej strukturze pozwalającej czytelnikowi zrozumieć ich najważniejsze punkty. Student potrafi również streścić lub przedstawić pisemną krytykę tekstu naukowego lub literackiego.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail