Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia Semiologiczne „Symbolika w kulturze świata”

Podyplomowe Studia Semiologiczne „Symbolika w kulturze świata”

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA SEMIOLOGICZNE „Symbolika w kulturze świata”

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 wew. 729
tel. kom. +48 607 035 687
e-mail: psab@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
w okresie wakacyjnym - nieczynne;
na czasie rekrutacji:
czerwiec: pt. 11.00-13.00, sob. 13.00-14.00;
wrzesień: pt. 11.00-13.00
w czasie roku akademickiego: sob. 12.10-12.40.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą. Studia mają na celu ukazanie kultury europejskiej i światowej przez pryzmat języka pozawerbalnego: symboli, znaków, rytuałów itp. W czasie zajęć przedstawiony będzie interkulturowy charakter symboli które funkcjonowały i nadal funkcjonują w naszym społeczeństwie. Prowadzone będą zajęcia między innymi z semiologii stroju, emblematyki, symboliki w kulturze słowiańskiej oraz obecnej w kulturach mniejszości narodowych i religijnych na ziemiach polskich. Przybliżona zostanie także symbolika w kulturze chrześcijańskiej – pojawiające się w Kościele symbole zaczerpnięte z wcześniejszych tradycji oraz te powstałe na gruncie religii chrześcijańskich. Ukazana zostanie asymilacja i przeobrażanie się znaczeniowe znaków, gestów i symboli. Poszczególne zajęcia poświęcone zostaną interpretacji dzieła sztuki w aspekcie symbolicznym, mowie ciała i etykiecie, symbolom i rytuałom w kulturze ludowej, symbolicznemu przekazowi w heraldyce, symbolice hagiograficznej lub liturgii. Osobne zajęcia odnosiły się będą do znaku we współczesnym świecie, symboli i strojów subkultur młodzieżowych oraz psychografologii.
Wiedza zdobywa w czasie zajęć może być pomocną we właściwym rozumieniu kultury, sztuki, zagadnień historycznych oraz współczesnych przemian społecznych.

Przedmioty i wykładowcy

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Lucyna ROTTER

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry (153 godzin)

OPŁATY:
100 zł - opłata rekrutacyjna przy składaniu dokumentów
1400 zł - opłata za cały tok studiów
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie),
- życiorys ,
- odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium),
- 1 fotografia,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (przy dokonywaniu wpłaty proszę podawać nazwę studiów),
- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).

Konto:
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- nabór ciągły
- istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą lub drogą e-mailową po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
- pierwsze zajęcia: 11 X 2014 r. (sobota)

KRYTERIA NABORU:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC:
limit dolny - 12 osób
limit górny - 25 osób

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia odbywają się co drugą sobotę od października do maja w dwu blokach po 9 godzin wykładowych (z przerwą obiadową).
Istnieje możliwość rozpoczęcia studiów od II semestru.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-02; 09:42

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail