Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2009 > Inwentaryzacja archiwów w Rzymie

Inwentaryzacja archiwów w Rzymie

Inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów artystycznych w Kościele i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie

01Ufundowany przez kardynała Stanisława Hozjusza Kościół i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie jest jedną z najstarszych polskich placówek w Rzymie i jedną z najstarszych w Europie. Mimo kilku, głównie międzywojennych, opracowań naukowych nie powstała dotąd monografia w pełni uwzględniająca religijną, historyczną, społeczną i kulturalną rolę polskiego ośrodka przy via Bottege Oscure zarówno wśród polskich pielgrzymów, środowisk polonijnych i emigracyjnych, ale i ogólnie w historii naszego kraju. Cenny zbiór pamiątek narodowych,02 dzieł sztuki, książek, a przede wszystkim imponujący zespół materiałów archiwalnych nie został dotąd opracowany całościowo przez badaczy. Taką monografię mają zamiar przygotować pracownicy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
W 2009 roku pracownicy naukowi Instytutu Historii Sztuki i Kultury oraz Instytutu Historii UPJPII zostali zaproszeni przez Rektora i Zarząd Kościoła i Hospicjum św. 03 Stanisława w Rzymie do przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych w kościele i na terenie kompleksu Hospicjum. Celem projektu, finansowanego przez Kościół i Hospicjum św. Stanisława, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi, a w szczególności przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, było uporządkowanie, opisanie i zdigitalizowanie zbiorów artystycznych oraz archiwalnych.04 W inwentaryzacji udział wzięli ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII, dr Marek Hałaburda, dr Michał Myśliński, dr Józef Skrabski oraz fotograf Tomasz Śliwiński.
W czasie prac wykonano ponad 170 kart inwentarzowych najcenniejszych dzieł sztuki, ponad 800 wysokiej jakości zdjęć cyfrowych i spisano 250 jednostek archiwalnych. W przyszłym roku planowane są dalsze prace, w szczególności nad uporządkowaniem i digitalizowaniem spuścizny archiwalnej XIX i XX wiecznej. Planowane jest również wydanie drukiem katalogu zbiorów.
W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom wspierającym nasze badania, 05w szczególności Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kościołowi i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, Uniwersytetowi Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

mkidn_pl_logo

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • ostatnia aktualizacja: 2011-03-03; 09:49

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail