Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundusze Unijne > SONETOR - Szkolenia Mediatorów Kulturowych użytkujących nowe Sieciowe Oprogramowanie Społeczne

SONETOR - Szkolenia Mediatorów Kulturowych użytkujących nowe Sieciowe Oprogramowanie Społeczne

Szkolenia Mediatorów Kulturowych użytkujących nowe Sieciowe Oprogramowanie Społeczne
Training of Cultural Mediators Utilizing New Social Networking Software
Geneza

sonetor

Na przestrzeni minionych dekad w Unii Europejskiej znacznie wzrosła migracja, zarówno wewnętrzna jak i zagraniczna, przekształcając narody europejskie w wielokulturowe społeczeństwa. Dlatego też wyłoniła się potrzeba pomocy zagranicznym obywatelom, stającym się członkami goszczących ich społeczeństw. Również same społeczeństwa goszczące muszą zostać przeszkolone, aby wiedzieć, jak radzić sobie ze zjawiskami rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii skierowanymi przeciwko imigrantom, które to pojawiają się na niemal każdej płaszczyźnie aktywności społecznej. Tego rodzaju pomoc i szkolenia są zapewniane przez mediatorów kulturowych.
Chociaż dostępne są rożne kursy VET i programy edukacyjne, to jednak jak dotąd nie podjęto systemowej pracy, aby zaprojektować i zaoferować trwałe usługi, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom mediatorów kulturowych.

Cele
W ramach projektu badane są faktyczne profesjonalne potrzeby mediatorów kulturowych po to, aby zarysować profil zawodowy, na który składają się niezbędne formalne i nieformalne kompetencje, które powinni osiągnąć. Bazując na tym, projekt ten opracowuje zestaw scenariuszy edukacyjnych, które dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w celu wzbogacenia kompetencji mediatora kulturowego, poprzez umożliwienie im brania udziału w doświadczeniach codziennego życia i zaadoptowania najlepszych praktyk.

Wyniki
Głównym wynikiem projektu jest specjalna wielojęzyczna społeczna platforma sieciowa podtrzymująca rozwój społeczności europejskich mediatorów kulturowych i ułatwiająca wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy jej członkami oraz innymi udziałowcami. Platforma ta łączy edukację w grupach rówieśniczych, nauczanie dorosłych i zasady pedagogiki wraz z pomocą portali społecznych w celu zagwarantowania odpowiedniego przekazu wiedzy, wiadomości z zakresu kultury, umiejętności praktycznych i doświadczenia na poziomie europejskim.

Scenariusze szkoleń udoskonalone zdobyczami technologicznymi i przystosowane do specyficznych potrzeb mediatorów kulturowych, są realizowane przy użyciu wysokiej jakości elektronicznych treści szkoleniowych, jak również narzędzi komunikacyjnych, takich jak fora, blogi, czaty i wiki, samodzielnie rozwijanych i prowadzonych przez zarejestrowanych członków społeczności.
Wszystkie materiały szkoleniowe są sukcesywnie dodawane i uzupełniane na stronie internetowej projektu SONETOR.

Program Unii Europejskiej: Leonardo da Vinci (LLP)
Podprogram: Projekty wielostronne-rozwój innowacyjności, Multilateral projects-Development of Innovation (DOI)
Koordynator: Hellenic Open University (Grecja)
Kontakt: Krzysztof Gurba - krzysztof.gurba@upjp2.edu.pl
Okres realizacji: Luty 2012- Styczeń 2014
Strona internetowa projektu: SONETOR project
Film reklamujący projekt: SONETOR

Newsletter nr 2

Newsletter nr 3

Newsletter nr 4

Newsletter nr 5

Spotkanie partnerów projektu SONETOR w Pampelunie – 27-28.06.2013

  • ostatnia aktualizacja: 2013-10-21; 10:36

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail