Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowanie inicjatyw i przedsięwzięć studenckich > Rozstrzygnięcie konkursu 2013/2014

Rozstrzygnięcie konkursu 2013/2014

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie inicjatyw i przedsięwzięć studenckich przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inicjatyw i przedsięwzięć studenckich na rok 2014. W tym roku do konkursu zgłoszono 31 projektów przygotowanych przez organizacje studenckie i grupy studentów niebędące organizacjami.

Wszystkie projekty zostały ocenione przez komisję na posiedzeniu zamkniętym. Komisja oceniając wnioski, brała pod uwagę następujące kryteria:
a) cel projektu,
b) treść naukowo-dydaktyczną ,
c) skalę projektu,
d) planowane efekty projektu,
e) wkład finansowy własny i pozyskany ,
f) promocja Fundacji.

Maksymalnie można było uzyskać 30 punktów. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu projektów, które otrzymały ponad 20 punktów. Poniżej zamieszczamy ich listę, ułożoną według najlepszych wyników:

1. Psalmodia
– Jubileusz 25-lecia chóru Psalmodia.
Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz alumni Wyższego Duchownego Seminarium Archidiecezji KrakowskiejIch Areopag wiary.

2. Studenci I roku SUM kierunku historia, spec. archiwistyka oraz II roku historii, spec. Europa Wschodnia pod opieką ks. prof. dr. hab. Jana SzczepaniakaBiblioteki i archiwa parafialne: Materiały odzyskane dla pracy badawczej.

3. Koło Naukowe Studentów Filozofii – VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja z cyklu Wokół myśli Michała Hellera.
Studenci I roku SUM kierunku historii, spec. Europa Wschodnia pod opieką dr. hab. Jakuba Sadowskiego Wysocki nieznany.

4. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej pod opieką mgr Kaliny Kreczko – Semestralny kurs języka włoskiego na poziomie B1.
Sekcja Smoczych Łodzi – Działalność Sekcji Smoczych Łodzi UPJPII.

5. Grupa Teatralna przy Dziennikarskim Kole Naukowym – Reaktywacja teatru studenckiego.
Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury – Konferencja naukowa Muzealia w konserwacji 2014.
Studencki historii pod opieką ks. dr. Mariusza Trąby – Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie każdy umiera żołnierzem”. Historia jednostek wojskowych walczących na frontach II wojny światowej.
Studenckie Koło Turystyczne – Objazd naukowy Bałkany: Serbia i Macedonia.
Doktoranci Wydziału Teologicznego pod opieką ks. dr. hab. Bogdana Zbroi – Publikacja Misterium Słowa. Modlitwa.

6. Studenci historii, spec. Europa Wschodnia pod opieką dr. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego – Praktyki studenckie w archiwach kijowskich.

Ze względu na fakt, że w tym roku wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeżywać będzie kanonizację patrona naszej uczelni, Komisja zdecydowała także o wsparciu finansowym dwóch projektów, które osiągnęły poniżej 20 punktów, ale stanowić będą przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia oraz podkreślą jego rangę. W związku z tym wyróżnienie otrzymali:

1. Studenci pod opieką dr. Tomasza Korneckiego
Dbaj o PAMIĘĆ i zachowaj TOŻSAMOŚĆ. Czytamy ostatnią książkę Jana Pawła II.
2. Sekcja Teatralna Dziennikarskiego Koła NaukowegoDar studentów na kanonizację bł. Jana Pawła II. Wydanie płyty z nagraniami studentów I roku SUM dziennikarstwa i komunikacji społecznej z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

Przedstawicieli grup, które uzyskały dofinansowanie prosimy o kontakt w styczniu 2014 roku w celu podpisania wzajemnych zobowiązań. Przypominamy, że decyzje obowiązują od 1 stycznia do 10 grudnia 2014 roku, a przyznane środki na dofinansowanie muszą zostać rozliczone do 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż do 10 grudnia 2014 roku. Informacje o tym, co powinno znaleźć się w sprawozdaniu, znajdują się w Regulaminie przyznawania dofinansowania inicjatyw i przedsięwzięć studentów UPJPII przez Fundację.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego konkursu będą udzielane mailowo lub w czasie dyżurów.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz powodzenia w realizacji przedsięwzięć!

Zarząd Fundacji

  • ostatnia aktualizacja: 2013-12-19; 23:19

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail