Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Nowość! Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej

Nowość! Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej

KOMUNIKAT

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie informuje, że uruchomił na rok akademicki 2013/2014 Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że na pozostałe kierunki studiów podyplomowych tj.:
- Podyplomowe Studia Asystent Rodziny
- Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna
- Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego
istnieje możliwość dalszego zapisywania się oraz składania dokumentów rekrutacyjnych. Kierunki te mogą zostać uruchomione w II semestrze roku akademickiego 2013/2014.
Bliższe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 31 44 wew.13.


Z-ca Dyrektora IPS
Dr Łukasz Ryszka
Kraków, 4 października 2013 r.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
poniedziałek: 9.00-12.00
wtorek: 9.00-12.00
środa: 9.00-12.00
piątek: 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00

KIEROWNIK STUDIÓW - dr hab. Małgorzata Duda

OFERTA EDUKACYJNA
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych studiów zajmujących się w swej codziennej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z ta grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowymi i kulturalnych, kuratorów sadowych, prawników.

WYMAGANE DOKUMENTY
- opłata wpisowa 100zł;
- rejestracja – strona internetowa: nurl=http://irk.upjp2.edu.pl/]irk.upjp2.edu.pl[/nurl]
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, względnie uwierzytelniona notarialnie kopia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm);
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mieć będą osoby zawodowo stykające się z usługami społecznymi oferowanymi osobom starszym.

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
Studia trwają dwa semestry (250 godzin).

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest:
- zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów, przedmiotów
- egzamin w formie projektu.

OPŁATY
Przewidywany koszt za studia: przy grupie 18 osobowej – 1800 zł za semestr.

TERMIN NABORU: 03.04–27.09.2013 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:: 2.09-27.09.2013r.

LIMIT MIEJSC
Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 18 osobowej grupy.

Terminy zjazdów będą podawane w późniejszym terminie.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Proponowane Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Postępująca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych i prawnych sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania tych pracowników do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, z poszanowaniem godności osoby starszej oraz zasad życia społecznego. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką wieku dorosłego już pracującymi z osobami starszymi, jak również chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.
Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-07; 09:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail