Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Koła i organizacje studenckie

Koła i organizacje studenckie

Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji dotyczących Kół Naukowych na adres:
internet@upjp2.edu.edu.pl.

Na naszej Uczelni działalność naukową prowadzą następujące koła naukowe studentów zarejestrowane w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II:

Koło Naukowe Teologów

fb: www.facebook.com/kntupjp2
www: www.kolonaukoweteologow.wordpress.com
e-mail: knt.upjp2@gmail.com

Przewodniczący: mgr Piotr Popiołek (697 095 042; piotr.s.popiolek@gmail.com)
Wiceprzewodnicząca: mgr Angelika Małek (602 240 743; angelika.ma@poczta.fm)
Sekretarz: mgr Łukasz Rzepka (730 827 233; luke.rotule@gmail.com)
Opiekun Koła: dr hab. Marek Kita

Koło Naukowe Teologów UPJPII zrzesza studentów i doktorantów, których wiara szuka zrozumienia. Chcemy dzielić się swoimi przemyśleniami, prowadzić dyskusję, uczyć słuchać siebie nawzajem. Przed nami kolejny rok akademicki, w którym chcielibyśmy zrealizować kilka projektów (m.in. rozpocząć studium Tomasza z Akwinu; zorganizować konferencję "Newmanalia I - Odkrywając ortodoksję", na którą pragniemy zaprosić studentów i doktorantów Wydziałów Teologicznych afiliowanych przy UPJPII; przywrócić regularne spotkania KNT; włączyć się w przygotowanie prezentacji Wydziału Teologicznego podczas majowego Festiwalu Nauki, którego hasło na rok 2015 - Światło - daje nam szczególne możliwości) - to tylko kilka propozycji, po więcej informacji zapraszamy na funpage KNT. Informacje o najbliższym spotkaniu Koła można znaleźć na plakatach rozwieszonych w budynkach dydaktycznych Uczelni.

Publikacje:
"Dobro w myśli wielkich teologów i filozofów";
pierwszy i drugi tom "Arché Studia teologiczno-filozoficzne";
"Piękno w myśli wielkich teologów i filozofów";
W przygotowaniu "Chrześcijańskie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności".

***************

Koło Naukowe Historyków Studentów
e-mail: knhpat@gmail.com, knh.upjp2@gmail.com
FACEBOOK
Patronem Koła jest św. Józef Bilczewski.
Prezes: Karolina Rybska-Bąk
tel. +48 603 638 271
e-mail: karolciar1@op.pl
Wiceprezes: Adrian Hyrc
tel: +48 699 348 686
e-mail: hyrc@o2.pl
Sekretarz Koła: Adrian Cieślik
Skarbnik Koła: Mateusz Brzegowy
Bibliotekarz Koła: Joanna Brzegowy
Opiekun: ks. dr Wacław Umiński CM.
Komisja Rewizyjna Koła: Magdalena Kotulska, Ewelina Zych, Paweł Kajzar (przewodniczący Komisji)

Koło tworzy grupa studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, którzy
wspólnie rozwijają pasje i poszerzają zainteresowania poprzez działalność w Kole.
Wdrażają członków Koła do pracy naukowej i badawczej.
Organizują i uczestniczą w sesjach naukowych, konferencjach w całej Polsce.
Organizują wyjazdy naukowe po Polsce i Europie.

Publikacje Koła:
Kultura i obyczajowość średniowiecza: materiały z konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Media Tempora i Koło Naukowe Historyków Studentów PAT
, 16 V 2008, red. Katarzyna Płaszczyńska, Kraków 2008.
Kościół francuski na przestrzeni dziejów: materiały z konferencji zorganizowanej 13 III 2009 r. przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT z objazdu naukowego po Francji, zespół red. Wacław Umiński, Łukasz Lichter, Delfina Kościółek, Kraków 2009.

***************

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstało z inicjatywy studentów studiów III stopnia na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2013/2014.
Głównym celem KND jest prowadzenie działalności badawczej, organizowanie konferencji naukowych oraz popularyzowanie szerokorozumianej tematyki historycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jak i w innych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

Władze koła:
Przewodniczący - Łukasz Kościółek (lukasz.kosciolek@gmail.com)
Wiceprzewodnicząca - Karolina Sarkowicz
Sekretarz - Agnieszka Siwek
Skarbnik - Ewa Dusik-Krupa

Komisja rewizyjna:
Weronika Gilewska
Marlena Sędłak
Albert Sendor

Opiekunowie koła:
dr hab. Jakub Sadowski
dr Józef Cezary Kałużny

Kontakt:
kolonaukowedoktorantow.blogspot.com
doktoranci.kontakt@gmail.com

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-08; 12:14

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail