Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Instytuty > Instytut Teologii Dogmatycznej > O Instytucie

O Instytucie

Adres:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, I piętro, pok. 110

Dyrektor - ks. dr hab. Jan D. Szczurek, prof. UPJPII

Zastępca dyrektora - vacat

Sekretarz Instytutu - p.o. ks. dr Marek Gilski

Instytut Teologii Dogmatycznej (InTeD) jest jednostką organizacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII). Podstawą prawną Instytutu jest "Konstytucja apostolska «Sapientia christiana»" (art. 55 § 2) i „Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie” (art. 8). Został powołany do istnienia decyzją Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 24. 10. 2011 r. na wniosek Rady Wydziału Teologicznego z dnia 27. 05. 2011 r. Formalnie swą działalność rozpoczął od roku akademickiego 2013/2013. Instytut jest jednostką naukowo-badawczą i posiada autonomię w zakresie ustalonym w jego Regulaminie ze względu na realizację własnych zadań naukowo-dydaktycznych przewidzianych dla specjalizacji teologii dogmatycznej. Obszar badawczy jest określony przez zadania badawcze podejmowane przez poszczególne katedry wchodzące w skład Instytutu. Instytut Teologii Dogmatycznej współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz poza nim.

Instytut tworzą katedry:
Katedra Patrologii
Katedra Historii Dogmatu
Katedra Teologii Dogmatycznej
Katedra Antropologii Teologicznej
Katedra Sakramentologii
Katedra Mariologii

Pracownicy Instytutu:
ks. dr hab. A. Baron, prof. UPJPII
ks. dr A. Dobrzyński
pani dr A. Brzemia-Bonarek
ks. dr hab. Sz. Drzyżdżyk
ks. dr M. Gilski
ks. dr P. Holc CM
ks. dr hab. Tad. Kałużny SCJ, prof. UPJPII
o. dr hab. D. Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII
o. prof. dr hab. Z. Kijas OFM
o. dr hab. R. Kośla OFM
o. dr hab. J. Kupczak OP, prof. UPJPII
ks. dr hab. J. D. Szczurek, prof. UPJPII
ks. dr hab. R. Woźniak
ks. dr hab. J. Żelazny, prof. UPJPII
ks. dr hab. W. Życiński SDB, prof. UPJPII.

Program studiów pokrywa się z programem studiów ze specjalizacji teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym.

Aktualnie prowadzone badania:
Realizacja projektu badawczego (grantu) „Rozwój dogmatu trynitarnego w perspektywie teologicznej, ekumenicznej i społecznej. Aspekt historyczny i współczesny” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

  • ostatnia aktualizacja: 2013-11-14; 12:46

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail