Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Komunikaty

Komunikaty

TERMIN EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
Informujemy, że najbliższy termin egzaminu magisterskiego został wyznaczony na 19 grudnia 2014 r. (piątek).
Prace należy złożyć w dziekanacie WT do 5 grudnia 2014 r.

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII
Języki nowożytne- lektoraty- rok akademicki 2014/ 2015
Klerycy roku I- jednolite studia magisterskie
Zasady obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2014/ 2015.
1. Student kończący jednolite studia magisterskie (w tym Teologia Kapłańska) jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego na poziomie minimalnym B2+ ( Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego).
2. Klerycy roku I nie wykonują testów elektronicznych. Do grup odpowiadających poziomowi znajomości języka przyporządkowywani są na pierwszym spotkaniu w październiku z lektorem danego języka (po krótkim teście sprawdzającym). MSJO wcześniej przekazuje do Seminarium listy kleryków na pierwsze zajęcia.
3. Do poziomu B2 + można kontynuować następujące języki ze szkoły średniej: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski. Wybór języka następuje we wrześniu ( kleryk składa specjalną deklarację osobie odpowiedzialnej w Seminarium za wykaz – listę wyboru języka).
4. Studenci nie mogą (oprócz sytuacji omówionej w pkt. 5) wybrać realizacji języka od podstaw, gdyż trzyletni kurs nauki języka ( 180 godzin) jest niewystarczający do osiągnięcia wymaganego poziomu B2+.
5. Jeżeli student posiada poświadczoną ( certyfikaty, wpis do indeksu wcześniejszych studiów, dyplomy ukończenia filologii…)znajomość języka nowożytnego na poziomie B2+ oraz wyższym, może ( po konsultacji z Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika MSJO UPJPII) jedynie w takiej sytuacji wybrać realizację języka od podstaw tzn. j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego, j. niemiecki.
6. Studenci, którzy nie posiadają żadnych zaświadczeń, ale realizując lektorat znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4 ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku zdać ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 +( bezpłatnie) i od kolejnego roku rozpocząć realizację dwuletniego lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw ( język włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).
7. Jeżeli student po trzech latach nauki języka nie zda egzaminu kończącego lektorat na poziomie B2+, może po kolejnym roku przystąpić ponownie do ogólnouczelnianego egzaminu, a w międzyczasie indywidualnie wiedzę uzupełnić.
8. Ogólnouczelniany egzamin (odbywany poza tokiem zwykłych lektoratów) potwierdzający poziom B2 oraz B2+ organizowany jest przez MSJO co roku w maju i czerwcu (dokładny termin jest podawany z odpowiednim wyprzedzeniem). Pierwsze podejście do egzaminu będzie bezpłatne. Każde kolejne podejście będzie odpłatne.
9. Uwaga dodatkowa: do grup j. łacińskiego kleryków przyporządkowuje Kierownictwo MSJO. Imienne listy grup przesyłane są z końcem września do Seminariów.

Wszystkie wątpliwości można rozstrzygnąć na dyżurach Kierownika MSJO lub Z- cy Kierownika MSJO

Wykaz dyżurów w miesiącu wrześniu 2014:
1) dyżury Pani Marii Banach odbędą się:
- 08.09 (pn.) Wszystkie dyżury na Franciszkańskiej 1, sala 014C/014B w godzinach 9.00- 10.30
- 10.09 (śr.)
- 12.09 (pt.)
- 15.09 (pn.)
- 16.09 (wt.)

2) dyżury Pani Marty Krzanowskiej odbędą się:
- 08.09 (pn.) - godz. 9.00- 10.30 Wszystkie dyżury na Franciszkańskiej 1, sala 014C/014B
- 10.09 (śr.) - godz.9.00- 10.30
- 11.09 (czw.) – godz. 13.00- 14.30
- 15.09 (pn.) – godz. 13.00- 14.30

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-07; 11:19

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail