Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia zamiejscowe - teologia

Studia zamiejscowe - teologia

Kierunek: TEOLOGIA

tryb studiów: stacjonarne
typ studiów: jednolite studia magisterskie - 5 lat lub 6 lat (10 semestrów lub 12 semestrów)

kontakt:

Sekretariat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tel. 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl

specjalność:
• kapłańska (dla alumnów WSD)
• katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)
• socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty:
• świadectwo dojrzałości lub jego wiarygodną kopię
• świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub jego wiarygodną kopię
• wypełniony kwestionariusz
• opinię duszpasterza (proboszcza lub katechety)
• 3 fotografie
• zaświadczenie lekarskie
• kserokopię dowodu osobistego

Podstawą przyjęcia na specjalność katechetyczno-pastoralną i socjalno-charytatywną są wyniki świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne ("stara matura").

Podstawą przyjęcia na specjalność kapłańską jest przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego.
Bliższych informacji można uzyskać w Sekretariacie WTST:
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. 14 622 33 31

  • ostatnia aktualizacja: 2014-02-04; 12:41

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail