Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne > Doktoranci

Doktoranci

Doktoranci I roku Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

W uzgodnieniu z dr hab. Jakubem Sadowskim,
kierownikiem Studium Doktoranckiego WHiDK, informuję, że:

1) Doktorantom, którzy podejmą naukę w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym (MSP), po zaliczeniu I roku MSP automatycznie zostaną zaliczone wymagane przedmioty z grupy przedmiotów dydaktycznych na I roku studiów doktoranckich, zaś po ukończeniu MSP - również przedmioty z II roku studiów doktoranckich;

2) Doktorantów, którzy nie zdecydują się na podjęcie pełnego toku MSP, a jedynie pojedynczych przedmiotów, proszę o wybieranie w pierwszym rzędzie przedmiotów niespecjalistycznych, takich jak:
* Podstawy pedagogiki (I sem. MSP), 30 godz. (20 W+10 Ćw), 3 ECTS (2+1)
* Podstawy psychologii (I sem. MSP), 30 godz. (15 W+15 Ćw), 3 ECTS (2+1)
* Profilaktyka i pierwsza pomoc przedmedyczna , 15 godz. (15 Ćw), 1 ECTS
* Emisja głosu, 15 godz. (15 Ćw), 1 ECTS
* Podstawy dydaktyki (III sem. MSP), 30 godz. (20 W+10 Ćw), 3 ECTS (2+1)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-12; 09:51

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail